Disclaimer

 

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Aldus Boek Compagnie.

Het is niet toegestaan de website, hetzij geheel of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aldus Boek Compagnie. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Aldus Boek Compagnie met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn.

 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Aldus Boek Compagnie behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

 

Aldus Boek Compagnie is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door Aldus Boek Compagnie worden onderhouden, en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.