MEER WETEN OVER ONZE BOEKEN?

 

Wij bouwen gestaag aan ons fonds, dat bestaat uit fictie en non-fictie. Op dit moment zijn de volgende titels verkrijgbaar.

 

Memoirs of The Doors' road manager (1967-1972)
(please choose your destination from the roll-down menu
next to 'Add to cart' button)

Dé biografie voor wie alles wil weten over Supersister! 
Rijk geïllustreerd met honderden zwart-witfoto's.
Uitgebreide index en bronnenlijst.

Voor de Supersister concert chronologie / fotoboek, zie https://www.supersister-de-biografie.nl

Met de subtitel Gedachten bij de 50ste sterfdag van Jim Morrison staat dit boek stil bij het feit dat de legendarische zanger van The Doors dit jaar al een halve eeuw aan 'the other side' vertoeft. Daarnaast deelt auteur Fred Baggen in dit 'memoir fanatique' zijn persoonlijke herinneringen aan zijn kennismaking met de muziek van de band, bijna veertig jaar geleden, en hoe de daaruit ontstane obsessie zijn leven enkele decennia lang volledig zou beheersen, soms overschaduwen. Tweetalige editie (Nederlands & Engels in één boek)

Subtitled Thoughts on the 50th anniversary of Jim Morrison's death, this book reflects on the fact that, this year, the legendary lead singer of The Doors 'broke on through to the other side' half a century ago. In addition, author Fred Baggen shares in this 'memoir fanatique' his personal memories of being introduced to the band's music almost forty years ago, and how this would completely dominate – sometimes overshadow – his life for several decades. Bilingual edition (English & Dutch in one book)

Biografie van de oprichter van de Nederlandse Kerk van Satan. Het boek laat zich lezen als een schelmenroman: vol humor, erotiek, occultisme, ondernemingszin en psychodrama. Rijk geïllustreerd met zwart-witfoto's. Uitgebreide index en bronnenlijst.

Onder correctoren. Het ABC van elke zichzelf … redigerende tekstcorrector (maar ook leuk voor redacteuren, vertalers, schrijvers, uitgevers, boekvormgevers en drukkers) is een grappige verzameling taalweetjes, curiositeiten, voorbeelden uit de corrigeerpraktijk, verhaaltjes, een exclusief interview met een literair vertaler, gekke typografische en taalkundige experimenten, en nog veel meer.

In ‘De beste mensenfotograaf die ik ken’ zijn de vaak iconische foto’s en altijd persoonlijke teksten van Steye Raviez in boekvorm gebundeld, getuigenissen van zijn ontmoetingen met zeer verschillende, kleurrijke mensen uit de cultuur, sport en politiek.
Met een voorwoord door fotograaf Eddy Posthuma de Boer.

Het autobiografische levensverhaal van penozefiguur Arie Elpert (1923-1995), die net zo vervlochten is met het Amsterdam van de jaren zestig als de nozems op de Dam of de provo’s bij het Lieverdje.

In deze verzameling korte verhalen figureren op het eerste gezicht heel gewone mensen die proberen zich staande te houden in hun dagelijkse omgeving, die verre van volmaakt is. Het alledaagse is maar schijn: Wassermans personages zijn menselijker dan hen lief is en worden door de auteur meedogenloos uitgekleed en aan de lezer getoond, met al hun rituelen en afwijkingen, in al hun naakte kwetsbaarheid.

Vol idealisme gaat Kees Hartog aan het werk als ontwikkelings-vrijwilliger in Zambia. In een opleidingskamp voor jonge boeren gaat hij – zonder de luxe en het comfort die hij in Nederland heeft gehad – de lokale bevolking helpen hun bestaan te verbeteren.
Hartog bekritiseert hen niet, maar ondergaat hun cultuur en beschaving zoals die zich aan hem tonen.

Dichtbundel. De beelden die 'traveling poet' Wouter Rikmans in Binnentijd opent zijn schijnbaar vanzelfsprekend, een schijn die bedrieglijk is. Wie niet zoekt naar betekenis maar naar intuïtie weet waarom.