Fred Baggen - Onder literatoren (‘Nadenkertje’ van Lars de Brabander)

Sold out
€5.00

‘Nadenkertje’ is in 2022 verschenen op het online blog Onder literatoren: een serie vraaggesprekken met schrijvers, dichters, uitgevers en vertalers over hun recent verschenen roman, biografie, dichtbundel, over hun oeuvre of anderszins. Gesprekken onder literatoren, omgewerkt naar een gestileerde dialoog tussen interviewer en auteur, een gesprek dat plaatsvindt op een locatie uit het boek vanwaaruit het door de auteur opgeroepen narratief besproken wordt.