Fred Baggen - Stronger Than Dirt. Ridin’ Jim Morrison’s HWY Until The End

Sale!
€29.99 €19.99

Met de subtitel Gedachten bij de 50ste sterfdag van Jim Morrison staat dit boek stil bij het feit dat de legendarische zanger van The Doors dit jaar al een halve eeuw aan 'the other side' vertoeft. Daarnaast deelt auteur Fred Baggen in dit 'memoir fanatique' zijn persoonlijke herinneringen aan zijn kennismaking met de muziek van de band, bijna veertig jaar geleden, en hoe de daaruit ontstane obsessie zijn leven enkele decennia lang volledig zou beheersen, soms overschaduwen. Tweetalige editie (Nederlands & Engels in één boek)

Subtitled Thoughts on the 50th anniversary of Jim Morrison's death, this book reflects on the fact that, this year, the legendary lead singer of The Doors 'broke on through to the other side' half a century ago. In addition, author Fred Baggen shares in this 'memoir fanatique' his personal memories of being introduced to the band's music almost forty years ago, and how this would completely dominate – sometimes overshadow – his life for several decades. Bilingual edition (English & Dutch in one book)

STRONGER THAN DIRT.
RIDIN' JIM MORRISON'S HWY UNTIL THE END

E E N   N I E U W   B O E K   V A N   D O O R S - B I O G R A A F   F R E D   B A G G E N 
A   N E W   B O O K   B Y   D O O R S   B I O G R A P H E R   F R E D   B A G G E N

 

Stronger Than Dirt
In juni 2021 verscheen een bescheiden boekwerk waarin centraal staat dat Doors-zanger Jim Morrison op 3 juli 2021 alweer een halve eeuw geleden het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde. In Stronger Than Dirt lees je wat er bekend is over Jims laatste dagen in Parijs en de mythevorming in de decennia daarna. Daarnaast is het boek een ode aan wat het kan betekenen wanneer iemand zichzelf als een ware Doors-fan beschouwt. Hoe ver, hoe diep gaat dat? Is het een hobby of een levenswijze? Is het altijd plezierig, of zitten er ook schaduwkanten aan? Openhartig als altijd vertelt schrijver en longtime Doors-connaisseur Fred Baggen over hoe hij zijn jaren als Doors-fan en verzamelaar heeft ervaren. Een heel persoonlijk, voor de liefhebber herkenbaar boek: geschreven door een fan, vanuit het oogpunt van de fan en bedoeld voor fans — ter gelegenheid van een uniek, bitter 'jubileum'. Kortom: als jij Doors- en / of Jim Morrison-fan bent, is dit boek een must-have voor in jouw boekenkast!

- - - - - - - - - -

In June 2021, a modest book was published focusing on the fact that Doors singer Jim Morrison exchanged the temporary for the eternal half a century ago on July 3, 2021. In Stronger Than Dirt you will read what is known about Jim's last days in Paris and the mythical status he soon achieved. In addition, the book is an ode to what it means when someone considers himself a true Doors fan. How far, how deep does it reach into someone's inner self? Is it a hobby or a way of life? Is it always enjoyable, or are there downsides? As candid as ever, writer and longtime Doors connoisseur Fred Baggen writes about how he experienced his years as a Doors fan and collector. A very personal, recognizable book: written by a fan, from a fan's point of view, meant to be read by fans — on the occasion of a unique, bitter 'anniversary'. In short: if you are a Doors and / or Jim Morrison fan, this book is a must-have for your book collection!

 

Met bijdragen van Gilles Yepremian, Michelle Campbell en Greg Parulis
With contributions by Gilles Yepremian, Michelle Campbell and Greg Parulis

Gilles Yepremian hoeft bij Doors-fans niet te worden geïntroduceerd. Voor niet-ingewijden: Gilles ontfermde zich in mei 1971 over Jim Morrison, toen deze wegens dronkenschap uit een Parijse nachtclub was verwijderd. Gilles riep de hulp in van de onlangs overleden Franse muziekjournalist Hervé Muller. In zijn appartement kon Morrison zijn roes uitslapen. Over deze en latere gebeurtenissen deelt Gilles zijn persoonlijke herinneringen in een speciaal voor dit boek geschreven voorwoord, én stelt nooit eerder gepubliceerde foto's ter beschikking.

- - - - - - - - - -

Gilles Yepremian needs no introduction to Doors fans. For those not in-the-know: Gilles took care of Jim Morrison in May 1971, when he was expelled from a Paris nightclub for being excessively drunk. Gilles asked the help of the recently deceased French music journalist Hervé Muller. In his apartment, Morrison was able to sleep it off. Gilles shares his personal memories of these and later events in a foreword written especially for this book, and provides previously unpublished photographs.


Ook Michelle Campbell is voor velen een goede bekende: een van oorsprong Amerikaanse fotografe, die al decennia in Parijs woont en gewapend met een Leica en zwart-witfilm (en sinds enige jaren digitaal en in kleur) de talloze Doors-fans op en nabij Jim Morrisons graf op Père Lachaise in schitterende foto's vereeuwigde. Haar ervaringen en enkele geliefkoosde anekdotes beschreef zij speciaal voor dit boek, uiteraard inclusief enkele van haar allermooiste foto's.

- - - - - - - - - -
Michelle Campbell, also well-known to most of us, is an American photographer who has lived in Paris for decades and who, armed with a Leica and black-and-white film (and for the last few years digitally and in color) has immortalized the countless Doors fans on and near Jim Morrison's grave on Père Lachaise in stunning photographs. She described her experiences and some of her favourite anecdotes especially for this book, including, of course, some of her very best photographs.

 

Greg Parulis is een van de best geïnformeerde Amerikaanse Doors-fans. Hij bevindt zich in de bovenste laag van Doors-verzamelaars en -kenners, en onderhoudt contact met de nog levende bandleden. In 2003 was hij een van de initiatiefnemers en medewerkers bij het tot stand komen van Boot Yer Butt, een door Doors-gitarist Robby Krieger officieel uitgebrachte cd-box met bootlegopnamen.

- - - - - - - - - -
Greg Parulis is one of the most knowledgeable American Doors fans. He is in the upper echelons of Doors collectors and connoisseurs, and maintains contact with the surviving band members. In 2003, he was one of the initiators and collaborators in the creation of Boot Yer Butt, a CD box set of bootleg recordings officially released by Doors guitarist Robby Krieger.

 

Bestel alvast jouw exemplaar van Stronger Than Dirt 
Pre-order your copy of Stronger Than Dirt

Stronger Than Dirt is een exclusieve uitgave waarin de nieuwe én doorgewinterde Doors- en Jim Morrison-fan zich zal herkennen: op de hem kenmerkende enthousiaste toon vertelt auteur en longtime Doors-connaisseur Fred Baggen hoe hij gegrepen werd door de muziek van The Doors, en op welke wijze zijn fascinatie voor Jim Morrison zijn leven decennialang op zijn kop zette, zijn doen en laten richting gaf. Naast dit persoonlijke relaas door de auteur – een gewezen Doors-fanaticus – krijgt de lezer een overzicht van gebeurtenissen ten tijde van Jim Morrisons dood en een antwoord op de vraag waarom Jim Morrison ook vijftig jaar na zijn dood nog steeds een iconische rocklegende is. 

Stronger Than Dirt kan in onderstaande webshop van uitgever Aldus Boek Compagnie worden besteld. De prijs van dit boek is:
Nederland: € 29,99
België: € 34,99

Het boek past door de brievenbus.

- - - - - - - - - -

Stronger Than Dirt is an exclusive publication in which both the new and seasoned Doors and Jim Morrison fan will recognize him- or herself: in his characteristic enthusiastic tone, author and longtime Doors-connoisseur Fred Baggen writes how he was gripped by the music of The Doors, and how his fascination for Jim Morrison turned his life upside down for decades, and steered his actions. In addition to this personal account by the author – a former Doors fanatic –, the reader gets an overview of events at the time of Jim Morrison's death, and an answer to the question why Jim Morrison remains an iconic rock legend, even fifty years after his death. 

Stronger Than Dirt can be ordered in the below webshop of publisher Aldus Boek Compagnie. The price of this book is:
Netherlands: € 29.99 (+ € 5.00 shipping and packaging costs)* 
Belgium: € 34.99 (+ € 5.00 shipping and packaging costs)*
Europe: € 36.99 (+ € 5.00 shipping and packaging costs)*
USA: € 39.99 (+ € 5.00 shipping and packaging costs)*
Asia, Australia, New-Zealand, Russia, South Africa, South America: € 39.99 (+ € 5.00 shipping and packaging costs)*

The book fits through the mailbox.

* This webshop automatically generates € 5.00 shipping and packaging costs for all our book titles, which are usually sent off to Dutch customers only. It's not possible to change or turn off these costs for one specific title. That's why we had to opt for different book prices for different destinations, following the current Dutch Post postage rates.

 

 

Klik op bovenstaande afbeelding voor een preview van een aantal pagina's uit het boek / 

Click the image for a preview of several book pages.

 

Productoverzicht / Product overview

wat / what: boek ter gelegenheid van de 50ste sterfdag van Jim Morrison / 
   book on the occasion of the 50th anniversary of Jim Morrison's death

titel / title: Stronger Than Dirt. Ridin' Jim Morrison's HWY Until The End

afbeeldingen / illustrations: zwart-wit en kleurenfoto's / black&white and colour photos

taal / language: Nederlands en Engels / English and Dutch

aantal pagina’s / pages: 292

formaat / size: 16 × 24,5 × 2 cm

ISBN: n.v.t. / not applicable

verschijningsdatum / date of publication: juni 2021 / June 2021

prijs / price: € 29,99
                       between € 34,99 and € 39,99 (afhankelijk van bestemming / depending on your location)

betaalwijze / payment methods: IDEAL, PayPal

 

 

Stronger Than Dirt previews

 

 

Webshop

Ben jij geïnteresseerd in Stronger Than Dirt? Heel fijn! Je kunt één of meer exemplaren in de webshop onder aan deze pagina bestellen. De financiële transactie van jouw bestelling geschiedt op veilige wijze via Mollie Payments.

- - - - - - - - - -

Are you interested in Stronger Than Dirt? Great! You can order one or more copies now in the webshop at the bottom of this page. The financial transaction of your order will be securely processed through Mollie Payments.

 

Let op! / Attention!

Stronger Than Dirt is niet via bol.com en de boekhandel te koop (al zal jouw boekhandelaar best bereid zijn het boek direct bij de auteur / uitgever voor je te bestellen). 

Not for sale in bookstores or Amazon, only in this webshop.

 

Alvast bedankt voor je interesse! / Thank you for your interest!

 

Boekhandels, platenzaken en andere resellers komen in aanmerking voor boekhandelskorting. Informeer naar de voorwaarden bij de auteur, fred@fredbaggen.nl

 

 

P R E - O R D E R  W E B S H O P  

S T R O N G E R   T H A N   D I R T


Please don't forget to select the proper destination
in the below roll-out menu next to 'Add to cart'! 

Met de subtitel Gedachten bij de 50ste sterfdag van Jim Morrison staat dit boek stil bij het feit dat de legendarische zanger van The Doors dit jaar al een halve eeuw aan 'the other side' vertoeft. Daarnaast deelt auteur Fred Baggen in dit 'memoir fanatique' zijn persoonlijke herinneringen aan zijn kennismaking met de muziek van de band, bijna veertig jaar geleden, en hoe de daaruit ontstane obsessie zijn leven enkele decennia lang volledig zou beheersen, soms overschaduwen. Tweetalige editie (Nederlands & Engels in één boek)

Subtitled Thoughts on the 50th anniversary of Jim Morrison's death, this book reflects on the fact that, this year, the legendary lead singer of The Doors 'broke on through to the other side' half a century ago. In addition, author Fred Baggen shares in this 'memoir fanatique' his personal memories of being introduced to the band's music almost forty years ago, and how this would completely dominate – sometimes overshadow – his life for several decades. Bilingual edition (English & Dutch in one book)